[Duració del 4 de maig fins al 24 de juny]VALENCIÀ C1 (antic Mitjà){Dimarts i Dijous de 16:30 a 19:30}

TEMARI

Presentació del Curs

Posem a disposició de les afiliades i dels afiliats a la FeSP-UGT-PV, de forma gratuïta, el curs en línia per a la preparació de les proves de nivell C1 de valencià(JQCV, EOI i CIEACOVA). El curs començarà el dimarts 4 de maig i finalitzarà el 24 de juny, i el període d'inscripció serà del 19 al 28 d'abril.

Este curs EN LÍNIA es composarà del temari complet i dels continguts necessaris per a la preparació de les diferents proves de nivell C1 de valencià

Les convocatòries de les proves de nivell C1 de valencià per a l'any 2021 ja estan publicades i són les següents:

   JQCV: juny del 2021 (preinscripció del 8 al 15 d'abril de 2021):

        -1a fase: expressió i interacció orals (EIO), dia 12 de juny

        -2a fase: comprensió escrita (CE), estructures lingüístiques (EL) i expressió escrita (EE), dia 26 de juny.

   EOI: del 31 de maig al 22 de juny de 2021, (inscripció tancada)

   CIEACOVA: juny del 2021. Inscripció del 20 al 30 d'abril de 2021-places limitades-.

La plataforma en línia està concebuda perquè en entrar l'alumna o l'alumne en el curs, es trobe quatre apartats fonamentals, a banda del xat en directe i l'adreça electrònica del professorat:

   1) Els temes de què es tracte, en què se n'expliquen les claus fonamentals. Temes redactats amb profunditat, rigor i perfectament actualizats i adequats al contingut de la convocatòria. Una vegada haja començat el curs s'oferirà la possibilitat de descarregar-los.

   2) Cada tema anirà acompanyat d'un test de 10 preguntes que es corregirà de forma immediata i interactiva, en què cada vegada que l'alumne/a vulga fer-les generarà aleatòriament un altre test amb preguntes diferents per a fomentar l'estudi, la novetat i aprofundir en l'aprenentatge. Es pretén oferir a l'estudiant una eina amb què podrà autoavaluar-se i comprovar els coneixements adquirits, cosa que afavoreix un entreteniment eficaç per a la preparació d'este tipus de proves.

   3) A més, cada tema comptarà amb un apartat de recursos didàctics, com ara material addicional, esquemes, resums, àudios, proves, etc.

   4) La formació de l'alumnat es completarà dimarts i dijous de 16:30 a 19:30 hores, amb l'accés a la plataforma per seguir la videoclasse o el campus virtual en línia en rigorós directe, de tres hores de duració per sessió, amb el/la professor/a especialitzat/ada en esta matèria, per a veure i explicar conjuntament cadascun dels temes del curs, i s'hi podrà interactuar, preguntar i participar activament. Disposem d'una plataforma de formació innovadora en el món de la foramció perquè l'alumne o alumna tinga les millors eines per a l'aprenentatge. Cada classe quedarà gravada durant tota la setmana i serà substituïda per la classe següent, la qual romandrà, novament, a disposició de l'alumnat durant 15 dies, per a permetre'n el repàs i una major flexibilitat d'estudi, per tal d'ajudar a conciliar la vida laboral i familiar.

Recordem que este curs va adreçat, exclusivament a afiliades i afiliats que es troben al corrent del pagament de la FeSP-UGT-PV.

ACCEDEIX AL CURS

info@fundestap.org